Grondstofprijzen exploderen: dit is wat jij kunt doen als ondernemer

Grondstofprijzen exploderen: dit is wat jij kunt doen als ondernemer

Van staal tot papierpulp en van computerchips tot koffie. Wereldwijd is er een enorm tekort ontstaan aan grondstoffen. Dit komt onder andere doordat tijdens de corona pandemie nauwelijks voorraden zijn aangelegd. Voor vele ondernemers in Nederland kan dat het einde betekenen. Calculeren voor de ondernemers lijkt zo haast niet meer mogelijk met elke dag veranderende prijzen en als projecten uitlopen worden ze snel verliesgevend. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat je als ondernemer zijnde geen verlies draait bij elk nieuw of bestaand project? In deze blog achterhalen we de oorzaken van de exploderende grondstofprijzen en leggen we je uit wat je als ondernemer zijnde hiertegen kan doen.

Oorzaken prijsstijgingen van 2022

Prijzen van veel grondstoffen en agrarische producten schieten omhoog door de tekorten. Oorzaken zijn de enorme vraag door het economisch herstel, waar het aanbod zich nog niet aan heeft aangepast. Daarnaast zijn er ook logistieke problemen. De derde oorzaak is speculatie. Beleggers kopen grondstoffenfutures op over bepaalde termijnen vanwege de snel stijgende prijzen. 

Daarnaast heeft de oorlog tussen Oekraïne en Rusland ook grote gevolgen van de prijsstijgingen. Door de oorlog en de vastgestelde sancties is er minder aanvoer van energie en grondstoffen uit Rusland. Hierdoor is er minder aanbod op de markt, maar wel met een gelijkblijvende vraag. Wat ook zorgt voor enorme prijsstijgingen. 

Wat je kunt doen als ondernemer

Voor jouw toekomstige orders is het erg belangrijk dat na het afsluiten van de order ontstane prijsverhogingen en/of heffingen aan de afnemer mogen worden doorberekend. Als je de CBM-interieurbouw voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomsten met je klanten is dat geborgd door artikel 2 lid 3 van die voorwaarden. Als je dat niet doet, adviseren we je om in orderbevestigingen en offertes diezelfde clausule op te nemen. Deze is als volgt: “Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.” Deze bepaling kun je ook al in de offerte/opdrachtbevestiging/overeenkomst zelf opnemen.

admin